Mina tjänster 

Med min långa erfarenhet kan jag genomföra flera olika sammantagna tjänster, t.ex. efter en funktionsutredning kan individen många gånger behöva en fortsatt behandling och/eller bearbetning passande för personen men som även kan inkludera familj eller arbetsgrupp. 

 

UTREDNINGAR

 • Funktionsutredningar efter hjärnskador
 • Neuropsykiatriska utredningar
 • Arbetsförmågeutredningar
 • Stressutredningar
 • Adoptionsintyg och andra typer av intyg till myndigheter

 

 BEHANDLING

 • Stress/Utmattning
 • Sömn
 • Mobbing
 • Depression
 • Handledning till olika grupper
 • Mentorskap
 • Paniksyndrom
 • Hälsoångest
 • Livsstilsförändringar
 • Självstärkande behandling
 • Kronisk smärta
 • Beteendeförändringar
 • Relationsproblem i privatlivet eller arbetet
 • Sex och samlevnad
 • Affekter


FÖRETAG/ORGANISATIONER

Chefsutveckling
Trygga chefer påverkar organisationens klimat och kultur på det positiva sättet. I chefsrollen ligger måluppfyllelse, strategiskt tänkande, förmåga att uppnå lönsamhet och förväntat resultat , dessutom kunna ta snabba beslut och visa handlingskraft i alla de vardagsdilemman som uppkommer. Rollen som chef innebär att man kan behöva vara både en coachande ledare och en gränssättande chef. Som chef/ledare ska både stödja och uppmuntra och utmana medarbetarna och få dem att arbeta mot organisationens mål.

Konflikthantering

Att i en arbetsgrupp kunna förändra meningsskiljaktigheter att använda till ett smartare och mer produktivt sätt som därmed leder till större kreativitet och respekt mellan medarbetare och kunder.

Organisationsutveckling
Att skapa förutsättningar för en ny modell för framtiden och skapa en bättre struktur med bättre förutsättningar för ökat kundfokus. Inom denna utveckling kan det behövas både individuella och grupprelaterade insatser, beroende på organisationens volym och storlek.

Teamutveckling
Idag med ett alltmer hårdnande arbetsklimat med krav på ständig ökad lönsamhet och neddragning av personal, är det viktigt att alla arbetar mot samma mål.
Framgångsrika organisationer har förstått att medarbetarna och deras motivation kan vara avgörande för att uppnå företagens mål och framgång.

FÖRELÄSNINGAR

 • Stress
 • Sömn
 • Personlighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser

 

 

FORSKNINGSERFARENHET

 Jag har deltagit i flera forskningsprojekt och har två publicerade artiklar samt deltagit aktivt i flera andra projekt.

 • 2004. Slutrapport från projekt inom ramen för Dagmar 235 AC län

   o  Får personer med förvärvad hjärnskada rätt behandling i Västerbotten?

 • 2010. Neuropsychological Functioning and MMPI-2 Profiles in Cronic Neck Pain:

   o A Comparison if Whiplash and Non-Traumatic Groups.

 • 2011. Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stressrelated exhaustion?

    o A pilot study

 

PRISER

Alla tjänster är skräddarsydda så välkommen att höra av dig så kan jag ge ett pris utifrån dina behov.

Återuppringningsformulär

Jag är glad att kunna erbjuda ett brett urval av tjänster av hög kvalitet. För mer information om mina tjänster, tider och priser, var god fyll i nedanstående formulär så ringer jag gärna upp dig.

Du kan också använda kontaktformuläret för att nå mig.