Om mig  

Innan jag uppfyllde drömmen att utbilda mig till psykolog arbetade jag under många år på bank. Mina år på banken har gett mig stor erfarenhet i kontakten med människor av olika slag och i alla olika livssituationer.

Som psykolog har jag en mångårig erfarenhet inom Region Västerbotten. Kliniker jag arbetat inom är bl.a. Geriatrik, Barnkliniken, Neurorehabilitering, Stressrehabilitering, Arbetsmedicin, Företagshälsovård.

Jag har främst arbetat med utredning och behandling, de flesta med personer i arbetsför ålder (18-65 år). I min sista anställning inom Region Västerbotten arbetade jag under några år på Företagshälsan.

Jag har även erfarenhet under några år på Arbetsförmedlingen inom avdelningen syn/döv/hörsel.